Algemene voorwaarden

U leest nu de algemene voorwaarden van Evita Fotografie.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten fotografie van Evita, onder de naam van Evita Fotografie.
Bij het boeken van een shoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, indien u niet akkoord gaat zal er geen shoot plaats vinden.

Gegevens
Evita Fotografie
0634613151
evita@evitafotografie.nl

De offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. In de offerte staat het aantal uur omschreven. Alle prijzen zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er zijn verschillende shoots te boeken en bij elke shoot staat vermeld wat het inhoud en wat de prijzen zijn.
Nadat men heeft aangegeven om akkoord te gaan met de afspraken wordt dit definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord dat hij binnen 14 dagen de factuur betaald, de factuur zal voor de shoot worden opgestuurd via de mail. 

De foto’s krijgt u binnen drie tot vijf weken opgestuurd zonder watermerk, tenzij anders overeengekomen.

Auteursrechten
De fotograaf mag naar eigen, creatief inzicht de foto’s maken en bewerken.
De foto’s mogen niet worden bewerkt door een ander buiten Evita Fotografie om en dan online worden geplaatst.
– De auteursrechten van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf
– Het is niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder toestemming van de fotograaf
– De klant mag de foto’s ten alle tijden voor privé gebruik plaatsen op sociale media.


Foto’s uit een shoot mogen door Evita Fotografie gebruikt worden ter promotie van beroepsactiviteiten op de website, portfolio, sociale media en mogen gebruikt worden voor deelname aan wedstrijden. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat dient u dit duidelijk kenbaar te maken door dit in de mail te vermelden zodat Evita Fotografie dit zwart op wit heeft staan.

De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door Evita Fotografie een jaar bewaard vanaf het moment dat de foto’s zijn verstuurd daarna zullen ze worden verwijderd.
Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar. Evita Fotografie stuurt de foto’s naar de klant, deze zullen een jaar bewaard blijven de rest zal worden verwijderd.
Mocht de klant willen dat de foto’s nogmaals worden opgestuurd kan dit 1 keer kosteloos, daarna zal er €40,- in rekening worden gebracht voor opslag en tijd.

Cadeau bonnen zijn geldig tot en met bestaan Evita Fotografie. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Betalen
Wanneer u de shoot boekt wordt er meteen een factuur gestuurd, deze dient u voor de shoot te hebben betaald. tenzij anders overeengekomen.

Technische problemen
Evita Fotografie heeft één camera tot haar beschikking, mocht deze om wat voor reden dan ook uitvallen of het niet meer doen zal zij proberen te zorgen voor een andere camera. Lukt dit niet, dan zal de shoot worden verplaatst naar een andere datum.
De fotograaf is niet aansprakelijk bij overmacht  bij bijvoorbeeld brand, diefstal of een defecte geheugenkaart.

Annulering of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval) van de fotograaf wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal dan een nieuwe datum worden gepland.

Mocht u de shoot willen verplaatsen vanwege het weer, of andere omstandigheden wat geen overmacht is kan dit één  keer kosteloos.
De tweede keer wordt er €40,- in rekening gebracht voor het vasthouden van de datum en tijd.

Privacy en persoonsgegevens
Evita Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Wanneer u een product wil afnemen en dit moet worden verzonden zal Evita Fotografie de adresgegeven door moeten geven voor verzending.

Er worden reiskosten in rekening gebracht. €0,35ct p.km. vanaf 8064.

Cakesmash
Bij de cakesmash zal Evita Fotografie er voor zorgen dat alles klaar staat wanneer u binnenkomt. Wanneer Evita Fotografie ziek ik zal er een nieuwe datum worden gepland, wanneer u afzegt zal de taart in rekening worden gebracht omdat deze dan al betaald is. Deze kost €25,-.